XIII. DEATH

❓Khách: P ơi mình đang phân vân CÓ NÊN bán nhà mới xây không, có người đang hỏi mà mình chưa quyết.

🎴Rút lá #Death

👉🏼Tượng trưng cho sự kết thúc, tâm linh (hung), ác ma, quỷ dữ

💁🏻Dịch bài: KHÔNG NÊN! Vì người mua này nhiều đòi hỏi, tánh khí khó khăn, đi theo họ rất mệt, quá trình diễn ra nhiều lụp chụp. NÊN chờ người khác tốt hơn.!