⁉️TUẦN NÀY CỦA MÌNH THẾ NÀO⁉️

Four of Cups –

Nhìn vào bức tranh, ta sẽ thấy 1 người cứ tập trung nhìn vào 3 chiếc cốc trên bàn mà k màng xung quanh. Nhìn người này có vẻ bế tắc. Anh ta không màng đến 1 cậu bé đang chờ trước cửa, trên tay có 1 chiếc cốc khác.

Lời giải
Tuần này của bạn không có gì mới. Những việc cứ luẩn quẩn lặp lại. Nên buông bỏ và nghỉ ngơi. Dành nhiều thời gian cho con cái hơn.
Vì hiên tại bạn k có cảm hứng j với cv cho dù có nhiều ý tưởng đưa đến cho bạn.