THE MOON!!

The moon khi xuất hiện, mọi người sẽ giải nghĩa theo sự ảo tưởng, không rõ ràng, sợ hãi, mất niềm tin

Bởi lẽ, từ khoá của Moon là Illusion, weakness…

Ai gặp lá này thường có dấu hiện bất an về tương lai, kế hoạch đang làm, hoặc lúng túng…

Thậc ra thì có thể đơn giản hơn, rằng các bạn chỉ đang đặt ra những dự tính khá cao, những mong muốn thành quả có thể chứng minh bản thân cũng như những ước mơ khác thường

Tui thường dịch The Moon với ý nghĩa Lãng mạn, xinh đẹp, dám ước mơ, dám hoài bão,…

Tính cách hay vấn đề khi 1 lá bài lên, cần có sự bổ trợ các lá bài bên cạnh

Và tất nhiên, ko 1 lá bài nào có ý nghĩa quá xấu hay quá tốt !