SỨC KHOẺ CỦA MẸ VÀ MÌNH THẾ NÀO

SỨC KHOẺ CỦA MẸ VÀ MÌNH THẾ NÀO

👩🏻

🎴

Queen of Swords

Sức khoẻ của mẹ, bản chất mẹ chỉ quá chu toàn và cẩn mật, quá để ý và chi tiết nên hay suy nghĩ nhiều, áp lực nhiều năm nay có dấu hiệu khó ngủ
Năm nay có xu hướng đau họng hoặc khàn cổ vì tuổi lớn
Và hầu như cô luôn luôn chu toàn quá mức công việc nhà cửa, cẩn thận khớp cơ chân nhé

🎴

Ten of Swords

10 kiếm, đau lưng do công việc gây ra
Đa số 10 kiếm là đau lưng do nghề ngừoi mẫu, bếp núc, tiếp viên, phải đi hay ngồi nhiều
Cẩn thận xương sống