Phân vân không biết chọn trường cho con thế nào!!

Trường 1 – Nine of Cups, bên phía trường về cơ sở vật chất và chương trình sẽ làm cho gia đình cảm thấy ổn định và xứng đáng. Học phí phù hợp, con cũng sẽ thích những quyền lợi và chương trình dành cho bé.

🎴

Trường 2 – Ten of Pentacles, trường sẽ hơi nghiêm khắc và khuôn 1 chút để các bé nghiêm chỉnh hơn, chương trình bài bản và có cam kết đầu ra hơn. Sợ con gặp thầy khó thôi.

🎴

Trường 3 – King of Cups, chọn được trường khá dễ chịu, hơi xa nhà xíu, nhưng thầy cô dễ thương, nhiệt tình, có sự chịu khó với các bé. Được ưu đãi, học phí dễ chịu nữa.

👦🏻

Con chọn trường số 3 do muốn mẹ đỡ tiền chi phí .