Ông mình có qua khỏi không?

❓Khách: Ông em làm mệt, chuyển vô cấp cứu thì hôn mê. Gia đình em lo lắng quá. Em muốn hỏi ông em có tỉnh lại không? Để nhà em chuẩn bị tinh thần lo hậu sự.

☯️Nhìn giờ em hỏi rơi vào khung Địa Thiên Thái – Địa Phong Thăng, nhẩm sự tính ông muốn thăng thiên thái hoà rồi.
🎴Quay sang Khang nhờ bốc thêm 1 lá. The Fool – sự khởi đầu nơi ở mới cực lạc, hoà ái.

🙏🏼Báo em: Từ giờ đến lúc viên mãn, nhà e cắt cử người chăm sóc ông, xem lúc nào hồi tỉnh thì hỏi dặn dò gì không. Ngoài ra, hoặc nếu không tỉnh để dặn dò, thì liên tục đọc A Di Đà Phật và chú Dược Sư.

🙏🏼🙏🏼🙏🏼Cầu mong ông em được an lạc, thái hoà như quẻ đã báo