NINE OF CUPS !!!

Có 1 bạn muốn tham gia vào 1 cuộc thi nhưng không biết có khả quan không đã xin rút 1 lá bài.

🎴

Nine of Cups – Lá bài đại diện cho sự thoả mãn, hài lòng và hạnh phúc.
Kết quả bạn nhận được từ cuộc thi này là sự chứng tỏ được bản thân và hiện thực những mong muốn của bạn vốn đã ấp ủ từ lâu.
Bạn sẽ nhận lãnh không quá nhiều về vật chất nhưng lại gặt hái được sự yêu mến của mọi người.

Và bạn đã quyết định tham gia rồi đấy .!