⁉️Khách hỏi muốn chuyển việc qua chỗ mới được không?

FIVE OF CUPS – sự đổ vỡ, tuy còn lại phân nửa giá trị.

Dịch nghĩa:
Không nên đổi qua chỗ mới. Chỗ mới đòi hỏi quá nhiều làm mình mệt mỏi. chỗ cũ thì đang thiếu người mà mình đi thì không hay lắm.

Mình đã hỏi giúp khách thêm vài options như sau:

1. Năm sau đi được không ?
Năm xấu không nên thay đổi gì.

2. 2 năm nữa mới đi được không ?
Có thể – nhưng không phải là chỗ đang dự tính
mà là chỗ mới hoàn toàn.

3. Nếu ở lại chỗ cũ sẽ thế nào?
Tốt! Còn nhiều thứ để trải nghiệm chứ chưa hết. Sắp tới có thưởng.
Những cống hiến của cô đang được ghi nhận. Chỗ cũ vẫn đang generika rezeptfrei lita cabelluts reise von der ghi công What Is HCG for sale in Australia đồng chí hihi