FOUR OF WANDS – CELEBRATING

Đi làm Nhà nước cứ phải đối diện các cuộc thi: thi lên ngạch, thi tay nghề, thi phong trào,… Có căng thẳng, có hào hứng,… nhưng chắc chắn là có hồi hộp, lo lắng. Thế nên, có 1 cô giáo đã hỏi:
– Sắp tới cô thi Giáo Viên Giỏi đạt kết quả không?

Bốc lên lá FOUR OF WANDS – các bạn nhìn lá bài này thấy đây oral jelly là lễ hội, mọi người vui vẻ, ăn mừng, hoan hỉ. Thế là biết kết quả rồi ha!

Xin chúc mừng cô sớm! 

Hãy tự tin và toả sáng!

🌟