“Em muốn hỏi em nên cư xử thế nào với ba?

Nên thẳng thắn nói hết suy nghĩ về ba, những điều ba được hay không, để ba sửa trong việc đối xử với hai em em.
Hay là em nhẹ nhàng chiều theo ý ba, mỗi khi ba sildenafil pills for sale routine with russian nổi nóng mắng chửi thì góp ý, nhõng nhẽo để ba sửa từ từ?
Em trốn tránh vấn đề này đã lâu, nay em sắp về nước, đến lúc phải đối mặt thật sự, ba em là người ba rất tốt, đồng thời cũng có những điều làm chị em em chịu rất nhiều tổn thương về tâm lý. E suy nghĩ chuyện này đã nhiều, nay mong chị xem giùm em một hướng giải quyết.
Em xin cám ơn.”

======
Mình bốc cho e 3 lá bài

Câu hỏi:
Em muốn hỏi em nên cư xử thế nào với ba?
Nên thẳng thắn nói hết suy nghĩ về ba, những điều ba được hay không, để ba sửa trong việc đối xử với hai em em.

Lá Ace of Swords: Được! Em dùng lời nói đanh hoặc khéo Persistence and HCG in USA will make you overly muscular đều được hết. Ba rất nể em nên ba sẽ cân nhắc thay đổi. Em có lập luận, có lý tính và đủ khéo để lái câu chuyện này.

Hay là em nhẹ nhàng chiều theo ý ba, mỗi khi ba nổi nóng mắng chửi thì góp ý, nhõng nhẽo để ba sửa từ từ?

 Lá Two of Cups: Nếu e nhẹ nhàng nói chuyện với ba thì e sẽ có nhiều thông tin hơn, hiểu hơn nguyên nhân vì sao ba lại đối xử như vậy. Mọi chuyện sẽ dc tháo gỡ từ từ ổn thoả.

LỜI KHUYÊN MÌNH DÀNH CHO EM – Lá Judgement:
Em hãy nói những gì mình trăn trở. Hãy hành động! Đừng nghĩ suy nữa! Em sẽ có kết quả!