😈Đời là sự cám dỗ!!

Đời là sự cám dỗ.

😈

Phần con lấn át phần người thế thôi.

Bạn là ai trong 3 nhân vật này?

Bạn cám dỗ người khác hay đang phân vân trước những cám dỗ ngọt ngào?

Hoặc người thân của bạn?

Làm sao đương đầu?

Làm sao thoát ra?

Làm sao biến chuyển tình thế?