ĐI HAY Ở?

Có đôi lần, chúng ta phân vân giữa việc ở lại làm việc tại 1 môi trường quen thuộc, công việc nắm trong lòng bàn tay và 1 cơ hội mới nhiều thử thách mà mình không biết chắc sẽ dẫn đến đâu.

Một anh khách hàng đã bốc 2 lá bài cho 2 lựa chọn này.

🎴

ĐI – Knight of Pentacles – 1 kỵ sĩ cưỡi chổi cầm đồng tiền.

Ở chỗ mới, anh buộc phải di chuyển nhiều hơn và xa hơn khỏi khu vực làm việc như ở tuyến dưới. Nhiều hội họp hơn. Nhưng thu nhập tăng, phát triển tốt.

🎴

Ở – Ten of Wands – 1 người ôm 10 gậy leo dốc.

Ở lại chỗ cũ, tình hình không hề cải thiện. Mối liên hệ giữ chân anh ở lại là quan hệ đồng nghiệp cảm mến nhau. Nhưng đây cũng là trở ngại của anh. Vì họ tin tưởng đến mức ỷ lại nên anh thành ra phải ôm việc, ôm đồm quá mức.

Kết luận: NÊN ĐI ANH NHÉ!