Đầu tư vào lọ nào?

‼️Khách: Chị đang có 500 triệu nhàn rỗi. Chị nên đầu tư vào lọ nào?

(liệt kê 5 option và Khang mở từng option là 1 lá bài)

🎴Lời khuyên: Nên đầu tư theo thứ tự như sau:

  1. Chứng khoán
  2. Mua usd
  3. Mua vàng
  4. Chơi bitcoin (đồng hạng với chơi vàng)
  5. Tiết kiệm ngân hàng

‼️Lưu ý: Kết quả này chỉ áp dụng cho vị khách đã hỏi. Mỗi người có vía làm ăn, đầu tư khác nhau. Nên các bạn không đọc kết quả của người khác mà áp dụng cho bản thân mình.