CHỊ ĐI XOÁ NỐT RUỒI TRÊN MẶT ĐƯỢC KHÔNG?

😎Mình nhìn sự việc theo khía cạnh khác, không phải là nhân tướng học:

🎴Lá bài Hierophant cho thấy chị sẽ gặp được người thực hiện công việc này 1 cách kỹ lưỡng, tận tâm. Mọi thứ khác không bị ảnh hưởng xấu.

📆Khi đã rút được lá bài đẹp cho việc thay đổi, chỉnh sửa thì nhớ xem ngày giờ tốt để thực hiện nhé!