Bất mãn với sếp lắm rồi!

❤Khách: Chị bất mãn ông sếp lắm rồi! Giờ chị phải làm gì đây?

🎴Judgement: Bô lô ba la lên đi chị! Oang oang cho biết mấy cái bất mãn của mình. Thật ra sếp chị không xấu. Ông ta chỉ đang nghĩ là giúp chị hoàn thiện hơn thôi. Sau khi nói chuyện tới nơi tới chốn thì tình hình sẽ cải thiện!

❤Khách: Ờ, bô lô ba la thì chị làm được. Kêu nhịn mới khó