Ba mình với mình rất ít nói chuyện, trao đổi với nhau

Ba mình với mình rất ít nói chuyện, trao đổi với nhau. Mối quan hệ giữa mình với ba cũng tốt. Nhưng vì ít chia sẻ nên mình cũng không biết ba nghĩ gì về mình. Cho mình xin rút 1 lá bài.

Đây là lá bài THẾ GIỚI

Đối với ba, bạn là cả 1 thế giới. Ba nghĩ bạn là người có đầy đủ các nền tảng về của cải và kiến thức. Nếu có viẹc gì cần, ba sẽ gọi bạn đầu tiên vì ba nghĩ bạn là người có năng lực giải quyết mọi vấn đề. À, fun fact là ba nghĩ dạo này bạn đang mập lên đấy