9 OF SWORDS!

Lá bài thể hiện những nổi lo lắng, đa sầu, đa cảm, những tiếng nói lòng ko thể mở ra

Toàn tâm snghi qá nhìu 1 vấn đề, không chắc mọi chuyện có diễn ra như ý mình không?

Hậu quả, bệnh nặng do bản thân tâm lý ko ổn, dễ bị kích động

9 of Swords đại diện cho nỗi đau mà chúng ta tạo ra trong chính mình. Sự đau đớn nào mà chúng ta tự đặt cho chính mình khi nỗi sợ và nghi ngờ bao trùm lấy chúng ta. Lo lắng có lẽ là điều phổ biến nhất