6 OF WANDS !!

Khách hỏi: Lần trước, tôi xem bài ở chỗ bạn C, bạn ấy nói tôi sẽ gặp được “người dành cho mình” ở chỗ làm mới. Nhưng giờ tôi chưa gặp. Không biết người đó nói có đúng không?

⚠️Chúng tôi sẽ không làm nhiệm vụ kiểm định những gì người khác nói với bạn có đúng không. Ngoài ra, việc “lật” 1 người khác là điều không nên. Có thể là lúc bạn hỏi người kia thì có cơ hội thật nhưng sau 6 tháng thì nhiều sự việc biến đổi rồi.

‼️Chúng tôi hướng dẫn bạn đặt lại 1 câu hỏi khác:

  • Tôi có cơ hội gặp Mr. Right ở nơi làm việc hiện tại không?

🎴Và bạn rút được lá 6 of Cups. Chúng tôi khẳng định là 0. Có thể bạn gặp dc 1 người như “chàng trai mưa”, dễ mến và hoà đồng. Nhưng đó k phải là người-dành-cho-bạn.