Monthly Archives: Tháng Mười 2020

NINE OF CUPS !!!

Có 1 bạn muốn tham gia vào 1 cuộc thi nhưng không biết có khả quan không đã xin rút 1 lá bài. Nine of Cups – Lá bài đại diện cho sự thoả mãn, hài lòng và hạnh phúc.Kết quả bạn nhận được từ cuộc thi này là sự chứng tỏ được bản thân […]

ACE OF CUP

Tổng quan, mọi người vẫn dịch là sự khởi đầu mới của niềm vụ và thoả mãn  Khang dịch đơn giản, là đoá sen đang nở trên dòng suối Công việc, sự mở đầu mới cho 1 công việc mình mong ước, lời chấp thuận sau những vòng phỏng vấn khó khăn nhưng bản chất […]