🎴CARD OF THE DAY

💥Lời khuyên Thầy Khang gửi đến các bạn ngày hôm nay:

+hành động bình tĩnh trong những khủng hoảng
+sử dụng sự khôn khéo thay vì bộc trực, tức tối, dùng vũ lực
+yêu cầu sự giúp đỡ từ người khác
+hoặc chấp nhận Clomifene Citrate results: Short but Effective Clomid Workout Routine một quan điểm khác
+nên dành thời gian cho người yêu của mình
+đi ăn uống no nê với những người mình yêu thương