❓HỎI: Công việc tôi đang đeo đuổi sẽ như thế nào?

(Người kamagra pills for sale online a biological clock hỏi là 1 Lương Y)

‼️ĐÁP: Sẽ có nhìu khách tới tìm gặp bạn. Nhưng bản tính bạn hơi bộc trực. Khách nhẹ nhàng thì ok. Còn khách đông hay khách tào lao Bạn sẽ hơi khó chịu. Bạn có 1 niềm đam mê lớn trong đông y, có kinh nghiệm. Nhưng xử lí tình huống chưa khéo.