⁉️Câu hỏi: Tuần này đi du lịch thoải mái không?

Câu hỏi: Tuần này đi du lịch thoải mái không?

Justice: bản chất từ đầu giờ nửa muốn đi nửa muốn không, nên thực sự nhìn bài thấy đi thì đi thôi, theo lịch trình và đi. Dù trước khi cũng hơi rối trong việc sắp xếp lịch làm việc mọi thứ nhưng dù sao bài lên cũng nhẹ nhàng, “ừ thì cũng quyết định rồi, thì đi thôi”

The Devil: cẩn thận bị những ham muốn bộc phát, không kiểm soát được sự cám dỗ của vật chất và những thú vui trong chuyến đi mang đến

Lời khuyên: đi nhớ chụp hình nhiều, đừng đi vì 1 chuyến đi chỉ do ừm thì lên lịch thì đi. Nếu được hãy cân nhắc trước sẽ đi đâu, ăn gì, mua gì để tránh sử dụng chi phí lan man.