‼️HỎI: Cv hiện tại đang có nhiều xáo trộn về cơ cấu và nhân sự. Dự kiến là nhiều biến đổi. Liệu tôi có ở lại được không?

🎴The Hanged Man, bản chất người hỏi có trách nhiệm lớn với công việc và tình nghĩa với công ty, anh không muốn vì những lời ra tiếng vào ảnh hưởng tiến độ phát triển nhưng cũng khó để anh xử lí được tất cả mọi thứ. Đôi khi Real benefits Fluoxymesterone tablets for athletes trong công việc, ức chế nhất là khi biết rõ sự việc mà không có quyền thay đổi.

🎴The Tower, chuyện đâu còn có đấy, đôi khi có những sự thay đổi xảy ra đột ngột lại làm cho mọi thứ được giải thoát và có hướng đi lâu dài hơn.

💥Tổng kết: làm tiếp công việc hiện tại vẫn tốt, dù là đôi khi phải bỏ qua cảm xúc vì tổng thể chung. Bạn không cần ra tay mọi thứ sẽ được thay đổi theo hướng nó cần thiết.