‼️Câu hỏi tình cảm sắp tới của 2 người sẽ như thế nào?

🎴Justice

❤Tổng quan cho thấy 2 người ai cũng dành tình cảm đều cho đôi bên, chỉ do mỗi người một cách thể hiện nên cần nhiều thời gian để hiếu nhau hơn.
2 có thể đang dần hiểu nhau nhưng chưa thể khẳng định có thể vì nhau.

❤Chuyện tình cảm một ngày nào đó, cả 2 người sẽ được đền đáp cho sự chủ động và cố gắng của mình trong tình cảm. Người còn lại sẽ chủ động hơn trong tình cảm 🙂